Εκδόσεις

Γκάντι ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Γκάντι ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ISBN: 960-7874-02-1 / 978-960-7874-02-3

Σελίδες: 95

Τιμή: 10,00€

  • Περιγραφή

  • Περιεχόμενα

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συμπληρωματικό για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον Πνευματισμό και την πρακτική του πλευρά, που βρίσκει εφαρμογή στις διδασκαλίες των μεγάλων Γιόγκι με την αυτοσυγκέντρωση, το θείο ρεύμα (πράνα) και το διαλογισμό…

Εισαγωγικό για όσους ζητούν να γνωρίσουν και να μυηθούν στη Γιόγκα και τις πρακτικές της…

Απαραίτητο για εκείνους που ήδη την εξασκούν… το έργο αυτό είναι επιμελημένο από το μεγάλο διδάσκαλο των Ινδιών Μαχάτμα Γκάντι, ενώ συμπληρώνεται και από σχετικές ομιλίες άλλων μεγάλων διδασκάλων όπως οι Σωκράτης, Όμηρος και Ιπποκράτης…

Μέσα από απλές στην εκτέλεσή τους ασκήσεις, οι γνώσεις των Ινδιών συναντούν τον άνθρωπο της Δύσης, προσαρμοσμένες στον τόσο διαφορετικό τρόπο ζωής του – στα πλαίσια του οποίου οι πρακτικές της Γιόγκα οφείλουν να αναπροσαρμοστούν για να μην αποβούν επικίνδυνες – οδηγώντας μας έτσι σταδιακά στην εσωτερική μας αφύπνιση και την αξιοποίηση των εσώτερών μας δυνάμεων.

Μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου: ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΚΑΝΤΙ:

  • Το έργον επί της αυτοσυγκεντρώσεως.
  • Η νόησις της Θείας Αρχής.
  • Ποια προσόντα πρέπει να έχουν οι ασκούμενοι.
  • Τα επτά κύρια πλέγματα.
  • Τι είναι το κάρμα.
  • Έγχρωμοι ακτινοβολισμοί της οντότητος.
  • Μεταβίβασις της σκέψεως.
  • Η σημασία της αναπνοής.

ΦΑΡΑΧ: Η σιωπηλή σκέψις έχει δυναμικότητα τεραστίαν

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Ελατήρια που παρεμποδίζουν την εξέλιξίν σας

Scroll to top

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.