Εκδόσεις

Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Β΄ ἔκδ)

Τίτλος: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (Β΄ Έκδοση)

ISBN: 978 960 85400 4 0

Σελίδες: 86

Τιμή: 8,00€

Τόμοι: 8

  • Περιγραφή

  • Περιεχόμενα

  • Απόσπασμα

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Ιησού… Στιγμές παρμένες από τα χρόνια της απομόνωσης, της διδασκαλίας, της πνευματικής προετοιμασίας και της περισυλλογής…

Από το 12ο έως το 30ό έτος της ηλικίας του παρακολουθούμε διακριτικά το νεαρό Ιησού σε μία πνευματική «ενηλικίωση», που έμελλε να συντελέση στην μετέπειτα πνευματική του αφύπνιση και την απαραίτητη εκείνη φώτιση, που σκοπό είχε να τον προετοιμάση και να τον οδηγήση στην πιο κρίσιμη και σημαντική περίοδο τόσο για τον ίδιο τον Ιησού, όσο και για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος,… αυτήν της διακονίας του!…

Μέσα από ερήμους και δύσβατα μονοπάτια αγνώστων χωρών,… Τον ακολουθούμε βήμα-βήμα στη μοναχική του περιπλάνηση μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, αλλά και να εμπνευσθούμε από το θείο αυτό δράμα του Θεανθρώπου στο δικό μας καθημερινό δρόμο του Ιησού.

Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθή στην Λευκωσία της Κύπρου και έγινε ανατύπωσή του, με προσθήκη μερικών σημειώσεων.

Μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

  • Ο Ιησούς στον Ναό
  • Ο Ιησούς στην Έρημο
  • Ο Ιησούς στο Θηβέτ
  • Ο Ιησούς στην Ίντια
  • Ο Ιησούς στην Αίγυπτο
  • Ο Ιησούς στην Περσία
  • Ο Ιησούς πίσω στην Αίγυπτο

Απόσπασμα 1 από το βιβλίο: Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Σημείωση του ΓΡΑΦΕΑ: Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού μου δόθηκε «από την άλλη πλευρά» σε πολλές συνεδρίες με μέντιουμ την κα Grandon Thomas ενώ αυτή βρισκόταν σε βαθείαν ύπνωση. Ένα πνεύμα αυτοκαλούμενο «Ο Απεσταλμένος» διηύθυνε το μέντιουμ και υπαγόρευε απ’ ευθείας σε μένα. Ούτε το μέντιουμ ούτε εγώ θα μπορούσαμε να γράψουμε το βιβλίο αυτό, η δε ευθύνη μου περιορίζεται απλά στη μεταγραφή του.

Ο ΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Εισαγωγή και εξηγήσεις

«Ο Ιησούς μεταξύ του δωδεκάτου και τριακοστού έτους της ηλικίας του, κατέφυγε σ’ ένα ήσυχο μέρος, όπως αυτό εδώ, ζητώντας γνώση και διδαχή, για να ξέρη, όταν θ’ άρχιζε η τριετής περίοδος της διακονίας του, όχι μόνο πώς να μεταχειρίζεται τους ανθρώπους αλλά και πώς να τους μιλά. Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι κατά τα χρόνια που δεν υπάρχουν σημειώσεις της ζωής του, ο Ιησούς εργαζόταν στο ξυλουργείο του πατέρα του. Δεν ξέρουν ότι περνούσε τον καιρό του με τους μεγάλους Διδασκάλους της Σοφίας και των δυο πλευρών του πέπλου.»

Οφείλω να πω ότι ο Ιησούς υπήρξεν ο μεγαλύτερος ψυχοδυναμικός που φάνηκε ποτέ στα γήινα επίπεδα, αλλ’ η δύναμη αυτή για να του είναι χρήσιμη έπρεπε να συνοδεύεται από πείρα και εμβάθυνση. Ο συνδυασμός αυτός ήταν αναγκαίος, γιατί αλλιώτικα δεν θα εξυπηρετείτο ο σκοπός του Θεού. Έτσι ο Ιησούς πήγε μακρυά στη μόνωση, όχι μονάχα για ν’ αφιερωθή σε ήρεμους συλλογισμούς αλλά για να μάθη από τα χείλη εκείνων που θα τον βοηθούσαν να δώση σχήμα και μορφή στην Διακονία Του. Ο Ιησούς ήταν «Υιός του Θεού», αλλά το ίδιο είμαστε όλοι. Εκείνος όμως ήταν πολύ ανώτερος από μας, ένεκα της παλιάς και μεγάλης Του εξέλιξης. Ετοιμαζόταν ο ίδιος και τον ετοίμαζαν και άλλοι από πολλού στην αποστολή του ν’ αποκαλύψη στους ανθρώπους της γης τον Πατέρα του τον Θεό.

Ο Ιησούς, ουράνιας καταγωγής, γεννήθηκε από ταπεινούς γονείς. Όταν ήταν ακόμη παιδί, η μητέρα του σημείωσε αμέσως την μεγάλη διαφορά μεταξύ Εκείνου και των άλλων παιδιών της. Η επίσκεψή του στον ναό σε μικρή ηλικία, και τα λόγια του «Διατί με εζητείτε; Δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του Πατρός μου;» ενίσχυσαν περισσότερο τους μύχιους διαλογισμούς που κινούσαν την καρδιά της. Από την ώρα εκείνη αφήκε το σπίτι του ο Ιησούς για τους Διδασκάλους εκείνους της Σοφίας που γνώριζαν από πριν τον ερχομό του και που το καθήκον τους ήταν να τον διδάξουν. Από τότε άρχισε, κατά τα μακρά εκείνα χρόνια που προηγήθηκαν της διακονίας του, ένας σοβαρός κύκλος διδασκαλίας που τον εφοδίασε με γνώση και τον δίδαξε κάτω από σοφήν καθοδήγηση, πώς να ξεδιπλώση και ν’ αναπτύξη τις βαθειές πνευματικές και ψυχικές του δυνάμεις. Τα τρία εκείνα χρόνια! Πώς μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν από τα βάθη ενός ξυλουργείου; Αναμφίβολα χρειαζόταν να βρίσκεται σ’ επαφή με την βαθύτερη νόηση και καλλιέργεια σοφών διανοιών για να επιτύχη τον σκοπό για τον οποίον ήλθε.

Scroll to top

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.