Τίτλος: Θεόκλεια – Πετρούλα ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΖΩΗΣ

Σελίδες: 190

10.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΖΩΗΣ Θεόκλεια και Πετρούλα

Εικόνες ουράνιες, περιγραφές μιας άλλης, Λευκής Πολιτείας… Μυστήρια που δεν ανήκουν σ’ αυτόν τον επίγειο κόσμο…

Η Θεόκλεια και η Πετρούλα, δύο οντότητες φωτισμένες, αναλαμβάνουν να διευκρινίσουν σημεία δυσπρόσιτα και πολλάκις παρερμηνευμένα αναφορικά με την ουράνια ζωή…

Η πρώτη, μια αλλοτινή εξέχουσα και διακεκριμένη Πυθία στους Δελφούς κατά τους χρόνους του Πυθαγόρα… η δεύτερη, μια σύγχρονη γυναικεία μορφή, πολυαγαπημένη σύζυγος και πιστή σύντροφος μιας ολόκληρης ζωής…

Δύο φωτεινά παραδείγματα της γυναικείας προσφοράς και παρουσίας μας μιλούν για τα κυριώτερα σημεία της λειτουργίας, της δομής και της ζωής των οντοτήτων στον Πνευματικό Κόσμο. Μας εισάγουν έτσι σ’ έναν κόσμο σοφίας, αλήθειας, ακραιφνούς δικαιοσύνης αλλά και υπέρτατης αγάπης, ήτοι στο Βασίλειο των Ουρανών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΟΜΙΛΙΑΙ ΘΕΟΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΘΕΟΚΛΕΙΑΣ

23 -1 – 1977

Αγαπητοί μου, ως αφηγήτρια της Ουρανίου ζωής, αναφέρομαι εις τα όσα έχω το ελεύθερον να μεταδίδω. Βεβαίως, τα όσα συμβαίνουν εδώ είναι πολλά, εφ’ όσον γνωρίζετε οτι η κάθε οντότης είναι και ένας διάφορος κόσμος από την άλλη οντότητα. Εάν έχετε κατανοήσει τας διαδικασίας, τας ποιότητας των οντοτήτων, τα Συμβούλιά μας, τας αποφάσεις μας, και τους λόγους δια τους οποίους όλα αυτά έχουν κάποιον σκοπόν, που εις αυτόν αποβλέπει η Θεότης, τότε μη σχολιάζετε τα του Θεού, όστις σας εδημιούργησεν ουχί δια να απολαμβάνετε τα γήϊνα και μόνον αγαθά, αλλά διά του πνεύματός σας να συλλαμβάνετε μέρος τουλάχιστον του σκοπού σας δι’ όν επλάσθητε, δια να αποτελέσετε εις το απώτερον μέλλον τον αδάμαντα της Δημιουργίας του.

 

Ωμίλησα δια το απώτερον μέλλον. Εις τους Ουρανούς, τον αιθέρα, δεν υφίσταται παρελθόν και μέλλον, αλλά ενέργεια συνειδητοποιημένη του Ουρανίου Φωτός.

 

Εκείνοι οι οποίοι βαραίνουν από τα σφάλματά των, η στιγμή τούς είναι αιών. Δι αυτό και το άγχος των επαυξάνει και πολλάς φοράς τους καταρρακώνει τόσον, ώστε συνεχώς να ζητούν το έλεος του Κυρίου.

 

 

Θεόκλεια

ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

31 -1 – 1974

Εγώ με μερικές άλλες Ψυχές, έχουμε κάμει ένα μικρό γύρο σε διάφορους πλανήτας, για να πάρουμε μικρή ιδέα το τι συμβαίνει σ’ αυτούς και πώς ενεργούν σαν αλυσίδες στον απέραντον Ουράνιον Θόλον. Είναι δύσκολον να μεταδώση κανείς την μηχανικήν άποψιν των λειτουργιών των. Άλλα αντιλαμβάνονται στη Γή γι’ αυτούς τους πλανήτας και άλλη είναι η αλήθεια, που δεν έχω το δικαίωμα να σας ειπώ το πραγματικό νόημα των κινήσεών των και τι αποδίδουν στη Γή σας. Κάποιος από τους Μεγάλους θα ημπορέσει να σας δώση μία ερμηνεία του φωτός των και εξήγησιν απλοϊκήν.

 

Οι πλανήται είναι υπό την επήρειαν του ηλιακού φωτός. Αλλά το φώς που εκπέμπουν είναι διάφορον του ηλιακού. Κι’ έτσι κάθε πλανήτης ακτινοβολεί με διάφορον ουσίαν φωτός. Γιατί γίνεται αυτό, είναι μυστήριον για σας. Όχι όμως και για μάς, που τώρα ασκούμεθα στις διαφορές αυτές, για να μάθουμε κάτι περισσότερα απ’ ότι γνωρίζουμε. Σου λέγω, πως η μαθησις έιναι ατελεύτητος. Αρχίζει από κάπου, αλλά δεν τελειώνει ποτέ! Τότε, πώς έχει αρχήν;

 

Δεν έχει αρχήν την εποχήν που εδιημιουργήθησαν οι Ψυχές; Όταν όμως εμφανίστηκαν στη Γή, άρχισε μία νέα περίοδος γι’ αυτές. Έτσι ημπορούμε να ειπούμε τώρα, οτι η Γνώσις δεν έχει αρχή, αλλ’ ούτε τέλος!

 

Πετρούλα

Βάρος 300 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 10 mm

Scroll to top