Νέα του Ομίλου

Ενδεικτικά Κείμενα

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε κάποια κείμενα από τις Εκδόσεις μας

ΦΑΡΑΧ:  ῾Υψηλαί καί χαμηλαί σκέψεις

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Κείμενα Πνευματικού Φωτισμού, Τόμος Α’, Μέρος Πρώτον”

Αφιέρωμα περιοδικού

Ειδικές θεματικές αφιερώσεις από το περιοδικό του Ομίλου μας.

Το διμηνιαίο τεύχος του Μαΐου – Ιουνίου 2021 είναι αφιερωμένο στη Θυσία και Ανάσταση του Κυρίου.

Νέο διμηνιαίο περιοδικό

Το περιοδικό του Ομίλου θα εκδίδεται πλέον σε διμηνιαία τεύχη με ειδικά αφιερώματα. Το διμηνιαίο τεύχος του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 είναι αφιερωμένο στην Γέννηση του Κυρίου.

ΟΜΗΡΟΥ: Ποίος είναι ο άνθρωπος

Διδασκαλία Ομήρου


Από το νέο έτος ξεκινούμε μια ειδική κατηγορία παρουσίασης ενδεικτικών κειμένων κατά επιλογή, από το αρχείο μας.

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Ομήρου: Άνθρωπος και Ειρήνη”

Scroll to top