Πολιτική για τα Cookies

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην περιοχή των επισκεπτών μας μόνο για τα Google Analytics και στην Περιοχή Διαχείρισης του ιστοχώρου για την οποία απαιτείται σύνδεση.

Χρησιμοποιούμε τα εξής cookies

  • Google Analiyics Cookie — Μας ενημερώνει για την χρήση του ιστοχώρου.
  • Περιοχή Διαχείρισης Cookie — Εάν έχετε πρόσβαση στην Περιοχή Διαχείρισης του ιστοχώρου για την οποία απαιτείται σύνδεση.
  • Cookie Μήνυμα – Αφού έχετε ενημερωθεί σχετικά με τα cookies, ένα cookie αποθηκεύεται για να παρακολουθείτε ότι έχετε δει το μήνυμα, και δεν θα εμφανιστεί ξανά.

Scroll to top